Home » Activiteiten » Blog/nieuws » Archief: Rondom Kerst verslag

Archief: Rondom Kerst verslag

Gepubliceerd op 3 januari 2017 om 16:43

Op woensdagavond 21 december is een cultureel literaire avond in de bibliotheek georganiseerd rondom het thema Kerst.

 

Een verslag van Ruud Ringers.

 

RONDOM KERST

Een cultureel literaire avond in de bibliotheek

Op woensdag 21 december was een vijftigtal belangstellenden naar de bibliotheek in Chaam gekomen voor een avondje met optredens ‘tussen de schuifdeuren’ rondom het thema Kerstmis. Te midden van de jeugdboeken, romans en informatieve boeken werd door de activiteitencommissie een programma ‘ter lering en vermaak’ aangeboden aan de aanwezigen die in het SKAC hartelijk werden ontvangen met koffie en kerstkransjes.

Het gevarieerde programma voor deze avond bestond uit vier onderdelen en werd geopend met een kort muzikaal optreden van het duo Dilletanti, want een kerstviering zonder muziek is ondenkbaar. Er klonk muziek uit de veertiende en vijftiende eeuw uit Italië en Spanje maar ook het kerstlied 'O Kerstnacht schoner dan de dagen' met de tekst van Joost van den Vondel. De uitvoering vond plaats op verschillende typen blokfluit, van de 30 cm grote sopraan tot aan de grootbas van ruim een meter langer.

 

KERST IN DE KUNST
Talloos zijn de voorstellingen van het kerstverhaal in de beeldende kunst waarbij de schilder zich bediende van literaire bronnen. Daarbij beriep hij zich niet alleen op de evangeliesteksten van Lukas en Mattheus, maar greep daarbij ook graag naar andere apocriefe (verborgen) geschriften en legenden om het sobere verhaal van de beide evangelisten wat levendiger te maken. In de voordracht met lichtbeelden, die het tweede programmaonderdeel vormde, werd de relatie tussen literatuur en beeldende kunst nog eens zichtbaar gemaakt aan de hand van een reeks voorbeelden. Zo doken er opeens twee vroedvrouwen op, Zelamie en Salome genaamd, die voor het eerst genoemd worden in het proto-evangelie van Jacobus en moet Maria van het bittere water drinken om haar onschuld te bewijzen wanneer zij aangeklaagd wordt vanwege overspel, een voorval genoemd in de Legenda Aurea of De Gulden Legende. Dat naast de oudtestamentische profeten ook de heidense sibillen, de priesteressen van Apollo, de komst van Christus aankondigden, is weer een heel ander verhaal. Veel daarvan zijn verzameld in de zogenaamde Oracula Sibyllina  of Sibillijnse boeken, die tot de apocriefe christelijke literatuur behoren en in de loop van de middeleeuwen werden de sibillen gezien als degenen die de heilsboodschap brachten aan de heidense wereld. Ze zitten dan ook zij aan zij met de oudtestamentische profeten op het plafond van de Sixtijnse kapel dat door Michelangelo van fresco’s werd voorzien.

 

KERSTQUIZ
Na de pauze, waarin de gepresenteerde glühwein goed gesmaakt werd, werd het tijd om de kennis van het kerstfeest en alle gebruiken er omheen, van de aanwezigen op de proef te stellen aan de hand van een vrolijke quiz waarbij de deelnemers twintig vragen voorgelegd kregen die niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden waren. Er kwamen twee winnaars uit de bus met een gelijk aantal goede antwoorden van vijftien waardoor een schiftingsvraag nodig bleek met als resultaat dat Hanneke Harberts met de eer en de pannetone ging strijken.

 

POPPENSPEL
Tenslotte was er nog theater in de vorm van het kerstspel ‘De drie herders’ die in de poppenkast tot leven kwamen. In de voorstelling van verleden jaar waren het de Drie Koningen, een spel van Godfried Bomans, die hun opwachting maakten, dit jaar waren het drie herders. Het verhaal is ontleend aan  The Second Sheperds’ Play, dat deel uitmaakt van de ‘Wakefield Cycle of mediaeval Miracle Plays’, dat voor het eerst werd opgevoerd ruim 500 jaar geleden en hier sfeervol in beeld gebracht door Poppentheater Jodokus c.s.

 

De voorzitter van de Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam, Marianne Nugteren, besloot deze avond door allereerst de uitvoerenden van deze avond, te weten Sirtjo Blaakmeer, Frans Brocatus en Ruud Ringers, te bedanken met een mooie bloemenruiker. Daarna heeft zij nog eens samengevat hoeveel werk er de afgelopen maanden is verzet sinds de verzelfstandiging van de bibliotheek. Dankzij de inzet van 45 vrijwilligers is het mogelijk de bieb open te houden maar deze groep kan nog altijd uitbreiding gebruiken. Mocht u zich daartoe geroepen voelen: meld u aan!

Een hardnekkig misverstand moest ook nog uit de weg worden geruimd. Je hoort nogal eens de opmerking dat er alleen maar oude, ‘overjarige’ boeken staan in de bibliotheek maar dat is ver bezijden de waarheid. Het bestand van de bibliotheek in Chaam is de laatste jaren amper vernieuwd en er is dan ook een inhaalslag gaande om een actueel aanbod te verkrijgen. Wekelijks worden er nieuwe boeken aangekocht en de boekencommissie houdt scherp in de gaten welke nieuwe boeken er verschijnen en wat het oordeel is van de kritiek in de media om vervolgens een keuze te maken uit het rijke aanbod. Mocht u op zoek zijn naar een boek dat niet voorhanden is kan het in veel gevallen wel voor u besteld –dat wil zeggen aangekocht- worden. Kortom: de bibliotheek in Chaam doet in niets onder voor andere bibliotheken en biedt naast een volledig servicepakket ook nog avonden rondom het boek zoals de kerstviering in december. Kortom: een reden te meer om lid te worden van de bibliotheek Alphen-Chaam!

In januari staat alweer een nieuwe activiteit op het programma. Marij Gulickx, al lange tijd leerkracht op De Driesprong, heeft een passie voor prentenboeken en komt daarover vertellen op dinsdagavond 24 januari. Wij horen dan hoe deze passie is ontstaan en welke schrijvers en illustratoren deze passie gevoed hebben. Haar voordracht zal gaan over prentenboeken en gedichten die de afgelopen dertig jaar zijn verschenen. Komt dat zien!


«   »